Estaleiros Cardama instalou un Bulbo ao Atuneiro “ZUBEROA” da Armadora “ATUNSA”

con un proxecto da oficina técnica de Vigo “CNV NAVAL ARCHITECTS”. Con iso preténdese mellorar a velocidade e o consumo de combustible. Na mesma varada se realizaron os labores de mantemento, pintado e renovación de certificados necesarios.