SATO ESPARTEÑA

Pontona para o almacenamento de 58 metros de longo e 16 metros de ancho.