BELKACEM GRINE

Buque de investigación pesqueira proxectado para o seguimento e avaliación de recursos pesqueiros. Preparado para a pesca peláxica e de fondo, clasificando e pesando o peixe. Capaz de medir factores físicos e químicos da auga a diferentes profundidades.