SATO GALICIA

Gánguil de charnela para descarga polo fondo, deseñado para o transporte e descarga de diferentes clases de materiais dragados, dende roca ata area.